دل گرفته  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 آبان 1386

امروز بدجوری دلم گرفته امروز همش قاطی کرده بودم و اصلا حال و حوصله هیچ کس و هیچ چیزی و ندارم از وقتی از بیرون اومدم تمام مدت دارم دور خودم می چرخم ام نمی دونم باید چی کار کنم یکی کمکم کنه

            دل گرفته بازم داره گریم کی گیره دلم داره به یادت نفس نفس می میره

فردا هم کلی کار دارم ولی تا حالابه هیچ کدومشون نرسیدم  و حالا هم دارم با تمام مشغلاتم موسیقی گوش می دم ومی نویسم تو رو خدا کمکم کنین به پوچی و بن بست رسیدم

         بال و پرم بودی خبر نداشتی تاج سرم بودی خبر نداشتی سایه به سایه هر طرف که بودم  همسفرم بودی خبر نداشتی

 

قربونتون زینب