چاپ
تاریخ : جمعه 6 مهر 1386

این عکس کلاردشت استان مازندرانه (عکس پایینی هم تلکابین نمک ابروده)