چاپ
تاریخ : جمعه 30 شهریور 1386

اولین باری که عاشقت شدم یادته ؟

 

 

 

من یه کرم سیب بودم و تو یه کرم ابریشم .

 

 

 

من به تو قول دادم دیگه هیچوقت سیب نخورم

 

 

 

و تو هم قول دادی دور خودت پیله نزنی .

 

 

 

ولی نمی دونم چی شد که من طاقت نیاوردم

 

 

 

و فقط یه خورده سیب خوردم .

 

 

 

تو هم از غصه دور خودت پیله بستی  ...

 

 

 

حالا دومین باره که عاشقت شدم

 

 

 

ولی حالا من هنوز یه کرم سیبم

 

 

 

و تو یه پروانه خوشگل

 

 

 

تو پر زدی و رفتی

 

 

 

و من موندم

 

 

 

و سیبایی که جایی برای خورده شدنشون نمونده .

 

 

 

 از هر چی سیبه منتنفرم