چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور 1386

قسم به اون نگاه مهربونت                    من تا ابد تو عاشقی باهاتم

 

تو راه عشق کم نمی آرم هرگز             یه عمریه خاطر خواه چشاتم

 

     **************************

 

قربون اون چشمای ناز و زیبات            که خوابو هر شب از چشام گرفته

 

دل نگرونم بشنوم یه روزی                 که معشوقم با یه غریبه رفته

 

     **************************

 

ازمن رو بر نگردون ای زیبا رو          که تو خدامی تو رو می پرستم

 

وقتی کنارمی تو رویای شب                جون می گیره با تو دل شکستم

 

     ************************

 

اگه یه روز زل نزنی تو چشمام            دنیا خراب می شه یه هو رو سرم

 

تا روزی که مال منه نگاهت               دل نمی دم به هیچ کسی ، دلبرم

 

     **************************

 

تا آخرین لحظه ی مرگم قسم               تار نمی شه تصویر چشمات واسم

 

این دل دیگه خراب عشقت شده            نا مهربون ،مهربون باش با دلم