چاپ
تاریخ : دوشنبه 19 شهریور 1386

بوسه به دستات ...

      قصد رفتن داری انگار عزیزم خدا به همرات

لحظه ی آخر عشقه  عشق من فدای چشمات

قبل رفتن آخرین بار بوسه می زنم به دستات

نمی ره از یادم هرگز تصویر قشنگ اشکات

می ری ومی شکنه قلبم  تو با این دل بد تا کردی

گفتی منتظر نمونم   چون دیگه بر نمی گردی

عشق که این چیزا حالیش نیست تورو می خوام هر جا باشی

من دلم  نازکه زود زود   تنگ می شه  پیشم  نباشی

می خواستم به یکی دیگه  دل بدم تا فراموش شی

نتونستم چون تو قلبم    نمی گیره جاتو هیچ کی

رفتنت بهونه ای بود  واسه گریه کردن من

انتظار تلخ عشقت  منو برد تا مرز مردن

غمو حبس کردی تو قلبم اشکو زندونی تو چشمام

اون که دل نیست آره سنگه  دل سنگیتو نمی خوام

منو کشتی تا که رفتی   تو برام نفس نذاشتی

به عشق تو می تپید دل  ولی حیف دوسم نداشتی